Vejtasa s.r.o.

voda, topení, plyn, zemní práce

Referenční stavby

Rok 2017

Plynovody
ROZ STL plynovod a přípojky, Žerotice – p.č. 680/129 pro investora Obec Žerotice (výstavba rok 2016/2017), vč. zemních prací
Dimenze a délky potrubí: STL plynovod z PE100, SDR11, dn 63x5,8 v celkové délce 405,84 m a 18 ks STL plynovodních přípojek z PE100, SDR11, dn 32x3,0 v celkové délce 99,45 m

II. /351 Třebíč – most e.č. 351-024, SO511 Přeložka STL plynovodu, SO501 Přeložka NTL plynovodu, přeložka plynovodu na Komenském nám. a Žerotínově nám. výstavba posilovacího regulátoru na Žerotínově nám. pro investora Kraj Vysočina (výstavba rok 2016/2017), vč. zemních prací
Dimenze a délky potrubí: STL plynovod OCEL DN 219x9,0 v celkové délce 63,44 m, OCEL DN 219x6,3 v celkové délce 44,95m, STL plynovod OCEL 150 v celkové délce 2,56 m, STL plynovod OC DN 80 v celkové délce 4,68 m, NTL plynovod OC DN200 v celkové délce 21,22 m, NTL plynovod OC DN100 v celkové délce 1,84 m, přípojka STL plast dn 32x3,0 v celkové délce 2,05 m

ROZ STL plynovod, Chrudim - Markovice, p.č. 3245/4 v k.ú. Chrudim - I. etapa 29 RD pro investora Město Chrudim, zemní práce dodávala firma MBM Trade CZ, s.r.o.
Dimenze a délky potrubí: STL plynovod PE100, SDR 11,dn63 x 5,8 v celkové délce 373,10 m a 29 ks plynovodních přípojek z PE100, SDR11, dn 32x3,0 v celkové délce 169,70 m

PREL A NTL a STL plynovodů, Chrudim – Markovice pro investora Město Chrudim, zemní práce dodávala firma MBM Trade CZ, s.r.o.
Dimenze a délky potrubí: Přeložka STL plynovodu PE100, SDR 17,6,dn110 x 6,3 v celkové délce 255,40 m a přeložka NTL plynovodu PE100, SDR17,6, dn 225 x 12,8 v celkové délce 247 m, přeložka NTL plynovodu PE100, SDR17,6, dn 110 x 6,3 v celkové délce 2,20 m a přeložka PE100, SDR11, dn 63 x 5,8 v celkové délce 1,10 m

PREL, Brtnice - 5. května (průtah), plynovod, Kraj SO 501 přeložka plynovodu pro investora Kraj Vysočina, objednatel zakázky Alpine Bau CZ, vč. zemních prací
Dimenze a délky potrubí: Přeložka STL plynovodu PE100, SDR 17,6,dn110 x 6,3 v celkové délce 204,13 m. Dopojení 3 ks STL plynovodních přípojek z PE100, dn 32x 3,0 v celkové délce 10,98 m a 1x STL plynovodní přípojka z PE100, SDR11, dn 63x5,8 v celkové délce 4,57 m.

ROZ Mackovice - p.č. 337, STL plynovod a přípojky pro investora Obec Mackovice, vč. zemních prací
Dimenze a délky potrubí: STL plynovodu PE100, SDR 11,dn 63x5,8 v celkové délce 213,88 m a STL plynovodní přípojky z PE100, SDR11, dn 32 x 3,0 o celkové délce 63,97 m.

ROZ STL plynovod a přípojky, Hluboké Mašůvky pro investora CMV-group, s.r.o., Jubilejní park 1429/30, 669 02 Znojmo, vč. zemních prací
Dimenze a délky potrubí: STL plynovodu PE100, SDR 11,dn 63x5,8 v celkové délce 129,84 m a STL plynovodní přípojky z PE100, SDR11, dn 32 x 3,0 o celkové délce 18,13 m

OZ Třešť - Fritzova, p.č. 2744, STL plynovod a přípojky pro investora Město Třešť, objednatel zakázky Petr Svoboda IS, s.r.o., bez zemních prací
Dimenze a délky potrubí: STL plynovod z PE100, SDR 11, dn 63 x 5,8 v celkové délce 137,70 m a 8 ks STL plynovodních přípojek z PE100, dn 32x 3,0 v celkové délce 44 m.

PREL A, Hrádek, STL plynovod a přípojky pro investora Jihomoravský kraj, zastoupený Krajskou správnou údržbou silnic Jihomoravského kraje, objednatel zakázky Hochtief CZ a.s., vč. zemních prací
Dimenze a délky potrubí: Přeložky STL plynovodů a přípojek na objektech SO 501.1 Kulturní dům (P1) z PE100, SDR11, dn 63x5,8 v délce 48,21 m; SO 501.2 autobusová zastávka (P3) z PE100, SDR11, dn 63x5,8 v délce 53,72 m a STL přípojka PE100, SR11, dn32x3,0 v délce 1 m; ,SO 501.3 v 0,754 km (P8) z PE100, SDR11, dn 63x5,8 v délce 13,89 m; , SO 501.4 v 0,334 km (P7) STL přípojka z PE100, SDR11,dn 32x3,0 v délce 11,94 m; , SO 501.5 v 0,304 km (P6) z PE100, SDR11, dn 63x5,8 v délce 10,16 m; SO 501.6 v 0,219 km (P5) STL přípojka z PE100, SDR11 , dn 32x3,0v v délce 13,65 m; ul. Šikmá (P2) z PE100, SDR11, dn 63x5,8 v délce 7,04 m; SO 501.7 v 0,066 km (P4) z PE100, SDR11, dn 63x5,8 v celkové délce 14,80 m.

(Celková délka přeložených plynovodů z PE100, SDR11, dn 63x5,8 je 147,82 m a přípojek z PE100, SDR11, dn 32x3,0 je 26,59 m)


Vnitropodnikové plynovody
SO 02 – vnitřní plynovod pro ATLANTA LOGISTIC, a.s., Dyje 75, 669 02 Dyje
Dimenze a délky potrubí: STL plynovodu z PE100; SDR17,6; dn 110x6,3 v celkové délce 125,14 m, dn 90x5,2 v celkové délce 21,70 m a PE100; SDR11; dn 63x5,8 v celkové délce 139,37 m a 3 ks STL plynovodních přípojek z PE100; SDR17,6; dn 110x6,3 v celkové délce 0,64 m, dn 90x5,2 v celkové délce 0,98 m a PE100; SDR11; dn 63x5,8 v celkové délce 0,39 m a dn 50x4,6 v celkové délce 32,73 m (z toho půdorysná část je 28,83 m a svislá část 3,9 m). Práce provedené bez zemních prací.

Znojmo areál MeS – celková rekonstrukce 2. etapa, p.č. 5629/7, 5643, 5629/1 v k.ú. Znojmo-město – přeložka plynovodu
Dimenze a délky potrubí: STL plynovod z PE 100, SDR11, dn 50x4,6 v celkové délce 18,33 m, Ocel 5/4 v celkové délce 3,32 m. STL plynovodní přípojka z PE100, SDR11, dn 32x3,0 v celkové délce 2,68 m, Ocel 6/4 v celkové délce 2,11 m.


Plynovodní přípojky na pojené na hlavní řad z PE nebo OCELI
STL plynovodní přípojka pro RD v obci Cejle z PE100, SDR11, dn 32x3,0 – 2,95 m
STL plynovodní přípojka pro RD v obci Březejc z PE100, SDR11, dn 40x3,7 – 80,13 m, vč. zemních prací
STL plynovodní přípojka pro RD v obci Lukov z PE100, SDR11, dn 32x3,0 – 9,76 m
Přeložka STL plynovodní přípojky pro kulturní dům v obci Bezkov z PE100, SDR11, dn 32x3,0 – 9,15 m, vč. zemních prací
STL plynovodní přípojka pro RD v obci Bítov z PE100, SDR11, dn 32 x 3,0 – 4,59 m
STL plynovodní přípojka pro RD v obci Horní Újezd z PE100, SDR11, dn 32 x 3,0 – 5,50 m
STL plynovodní přípojka pro RD v obci Studenec z PE100, SDR11, dn 32 x 3,0 – 8,72 m, vč. zemních prací
STL plynovodní přípojka pro RD v obci Trstěnice z PE100, SDR11, dn 32 x 3,0 – 4 m
STL plynovodní přípojka pro RD v obci Horní Brečkov z PE100, SDR11, dn 32 x 3,0 – 3,02 m
STL plynovodní přípojka pro RD v obci v Petrovice z PE100, SDR11, dn 32x3,0 – 3,54 m
STL plynovodní přípojka pro RD v obci Pavlice z PE100, SDR11, dn 32x3,0 – 5,44 m
STL plynovodní přípojka pro RD v obci Hluboké Mašůvky z PE100,SDR11,dn 32x3,0 – 2,81 m
STL plynovodní přípojka pro RD v obci v obci Dešov z PE100, SDR11, dn 32x3,0 – 7,96 m
STL plynovodní přípojka pro RD v obci v obci Stanoviště z PE100, SDR11, dn32x3,0 – 9,15 m
STL plynovodní přípojka pro RD v obci Křídlůvky z PE100,SDR11, dn 32x3,0 – 3,07 m
STL plynovodní přípojka pro památník F.B. Zvěřiny v Hrotovicích z PE100,SDR11, dn 32x3,0 – 3,85 m
STL plynovodní přípojka pro skladový areál VINICE-HNÁNICE v obci Jaroslavice z PE100, SDR11, dn 32x3,0 – 4,79 m


Vodovody
II./ Brtnice – průtah a rekonstrukce svahu SO 311 Přeložka vodovodu – ul. 5. května pro investora Kraj Vysočina, objednatel zakázky Alpine Bau CZ
Dimenze a délky potrubí: PE 110 – 40,15 m, PE 90 – 1,06 m

Zemní práce na 46 poruchách plynovodu společnosti GridServices, s.r.o. (dříve RWE Distribuční služby) člen skupiny Innogy pro okrsky Třebíč, Moravské Budějovice, Miroslav a Znojmo.

26 zakázek na opravu regulačních stanic společnosti GridServices, s.r.o. (dříve Distribuční služby) člen skupiny Innogy.

Zemní práce pro Vodárenskou akciovou společnost, a.s. divize Znojmo na zakázkách:
Rekonstrukce vodovodu Znojmo – ulice Žleby – zemní práce a komunikace
Obec Hrádek – rekonstrukce vodovodu – průtah II/408 – ve výstavbě 2017/2018

Zemní práce pro společnost Hochtief CZ a.s.:
Obec Hrádek – II/408 - SO 305 – přeložka vodovodu – ve výstavbě 2017/2018
Rok 2016

Plynovody
Výstavba STL plynovodu v rámci stavby Troubsko – komunikace a inž. sítě – „Troubsko – lokalita Za farou“ – IO 03 Plynovod
Dimenze a délky potrubí: STL plynovod z PE100, SDR 17,6, dn110x6,3 o celkové délce 317,89 m a 4 ks plyn. přípojek: 1x PE 100, SDR11, dn 63 x 5,8 – 4,58 m, 1x PE100, SDR11, dn50x4,6 – 4,52 m a 2x PE100, SDR11, dn 40x3,7 – 8,37 m

ROZ STL plynovodu a přípojky, Suchohrdly u Znojma – p.č. 978 (Prodloužení STL plynovodu pro 2 RD Suchohrdly)
Dimenze a délky potrubí: STL plynovod z PE100, SDR 11, dn 63x5,8 o celkové délce 41,82 m a 2 ks STL plyn. přípojek z PE 100, SDR11, dn 32 x 3,0 – 11,21 m

ROZ Znojmo, K Náhonu, p.č. 427/1, STL plynovod a přípojky
Dimenze a délky potrubí: STL plynovod z PE100, SDR11, dn 63x5,8 o celkové délce 190,73 a 4 ks STL plyn. přípojek z PE100, SDR11, dn 32x3,0 - 24,10 m

STL plynovod a přípojky 10 RD, Želetice, na p.č. 1133/1, 736, 690/18, 690/10 v k.ú. Želetice
Dimenze a délky potrubí: STL plynovod z PE100, SDR11, dn63x5,8 o celkové délce 287,53 m a 10 ks STL plyn. přípojek z PE100, SDR11, dn 32 x 3,0 – 64,18 m

Prodloužení STL plynovodního řadu pro 3 RD v k.ú. Dobšice p.č. 511/1, 511/4; 511/23; 513, 511/6
Dimenze a délky potrubí: STL plynovod z PE100, SDR11, dn 63 x 5,8 o celkové délce 42,66 m a 3 ks STL plyn. přípojek z PE100, SDR11, dn32x3,0 – 13,57 m

ROZ STL plyn. a přípojky, KOUTY – p.č. 245/18 – II.etapa
Dimenze a délky potrubí: STL plynovod z PE 100, SDR11, dn 63x5,8 o celkové délce 32,77 m a 5 ks STL plyn. přípojek z PE100, SDR11, dn 32 3,0 – 28,75 m

PREL C, Pálovice, Plynovod – přeložka STL plynovodu
Dimenze a délky potrubí: STL plynovod z PE100, SDR17,6, dn 110 x 6,3 o celkové délce 17,34 m

ROZ Nové Sady – p.č. 290/19 a.j., STL plynovod a přípojky
Dimenze a délky potrubí: STL plynovod z PE100, SDR11, dn 63 x 5,8 o celkové délce 70 m a 1 ks STL plyn přípojky z PE100, SDR11, dn 32 x 3,0 – 2,74 m

ROZ Martínkov – p.č. 2531/2, STL plynovod a přípojky
Dimenze a délky potrubí: STL plynovod z PE100, SDR11, dn 63 x 5,8 o celkové délce 95,80 m a 5 ks STL plynovodních přípojek z PE100, SDR11, dn 32 x 3,0 – 31,29 m

ROZ STL plynovod a přípojky, Žerotice – p.č. 680/129 – ve výstavbě 2016/2017

II. /351 Třebíč – most e.č. 351-024, SO511 Přeložka STL plynovodu, SO501 Přeložka NTL plynovodu – ve výstavbě 2016/2017
Vnitropodnikové plynovody
Rekonstrukce pekárny Rosice – SO 12 Plynovod - Penam Rosice – areál
Dimenze a délky potrubí:
PE100, dn160 x 9,1 v celkové délce 32 m
Ocel DN150 v celkové délce 4 m

Přeložka NTL vnitropodnikového plynovodu , Atlanta, a.s., Nový Šaldorf 162, Znojmo
Dimenze a délky potrubí:
PE100, SDR11, dn 40 x 3,7 v celkové délce 2,89 m
PE100, SDR17,6, dn 90 x 5,2 v celkové délce 57,01 m
Ocel DN 90 v celkové délce 0,61 m

Rekonstrukce STL přípojky, přemístění regulačního a odběrného měřícího zařízení a vnější domovní plynovod ve výrobním areálu Troskotovice – BOMAR, spol. s r. o.“
Dimenze a délky potrubí:
PE100, SDR11, dn 63 x 5,8 v celkové délce 66,55 m
PE100, SDR17,6, dn 90 x 5,2 v celkové délce 26,66 m

Prodejna Rynek Jihlava, ul. Brněnská pro objekty „A“ a „B“
Dimenze a délky potrubí:
PE100, SDR11, dn 50 x 4,6 v celkové délce 112 m
PE100, SDR11, dn 50 x 4,6 v celkové délce 62 m

Výstavba areálového STL plynovodu v rámci stavby „Nemocnice Třebíč - Pavilon chirurgických oborů“ stavební objekt – D 2.05 Plynovod na p.č.: st. 985/5, 1511/5 v k.ú. Třebíč
Dimenze a délky potrubí:
Ocel DN90 v celkové délce 5 m
PE100, SDR 17,6, dn 90 x 5,2 – celkové délce 24 m

Plynovodní přípojky na pojené na hlavní řad z PE nebo OCELI
STL plynovodní přípojka pro RD v Kravsku z PE100, SDR11, dn 32 x 3,0 – 9,6 m

Přeložka STL plynovodní přípojka pro objekt v Tavíkovicích z PE100, SDR11, dn 32 x 3, –6,35 m

STL plynovodní přípojka pro RD v Jevišovicích z PE100, SDR11, dn 32 x 3,0 – 8,26 m

STL plynovodní přípojka pro RD v Branišovicích z PE100, SDR11, dn 32 x 3,0 – 5,46 m

STL plynovodní přípojka pro objekt ZZS JmK ve Znojmě, na ul Pražská z PE100, SDR11, dn 40 x 3,7 – 15,03 m

STL plynovodní přípojka pro RD v Tasově z PE100, SDR11, dn 32 x 3,0 – 4,34 m

STL plynovodní přípojka pro RD „A“ prodejna Rynek v Jihlavě, na ul. Brněnská z PE100, SDR11, dn 32 x 3,0 – 5,40 m

STL plynovodní přípojka pro RD „B“ prodejna Rynek v Jihlavě, na ul. Brněnská z PE100, SDR11, dn 32 x 3,0 – 5,40 m

STL plynovodní přípojka pro novostavbu RD v Suchohrdlech u Znojma z PE100, SDR11, dn 32 x 3,0 – 7,24 m

STL plynovodní přípojka pro RD v Tasovicích z PE100, SDR11, dn 32 x 3,0 – 15,53 m

NTL plynovodní přípojka pro objekt v Znojmě, Oblekovicích z PE100, SDR11, dn 63 x 5,8 – 9,60 m

STL plynovodní přípojka pro objekt v obci Láz z PE100, SDR11, dn 32 x 3,0 – 6,44 m

STL plynovodní přípojka pro novostavbu RD ve Stařeč u Třebíče z PE100, SDR11, dn 32 x 3,0 – 10,02 m

NTL plynovodní přípojka pro novostavbu RD v Příměticích z PE100, SDR11, dn 40 x 3,7 – 13,79 m

STL plynovodní přípojka pro RD ve Znojmě, ul. Veselá z PE100, SDR11, dn 32 x 3,0 – 7,69 m

Přeložka HUP a prodloužení STL plynovodní přípojky v Pavlicích z PE100, SDR11, dn 32 x 3,0 – 7,31 m

STL plynovodní přípojka pro novostavbu RD v Chlupicích z PE100, SDR11, dn 32 x 3,0 – 8,06 m

STL plynovodní přípojka pro novostavbu RD v Pyšelech u Prahy, ul. Husova z PE100, SDR11, dn 32 x 3,0 – 10,90 m

Přeložka STL plynovodní přípojka pro Kulturní dům v Měříně z PE100, SDR11, dn 32 x 3,0 – 7,86 m

PREAL A, Třebíč, Komenského nám. STL PP, úprava křižovatky – přeložka plynovodní přípojky PE100, SDR 17,6, dn 110 x 6,3 – 13,25 mZemní práce pro 68 staveb na NN přípojkách, rozšíření a úpravy sítí VN, NN pro firmu Zmes, s.r.o.

Zemní práce na 52 poruchách plynovodu společnosti GridServices, s.r.o. (dříve RWE Distribuční služby) člen skupiny Innogy pro okrsky Třebíč, Moravské Budějovice, Miroslav a Znojmo.

44 zakázek na opravu regulačních stanic společnosti GridServices, s.r.o. (dříve Distribuční služby) člen skupiny Innogy.

Vodovody a kanalizace splašková, dešťová
Prodloužení veřejného vodovodního řadu, Suchohrdly
Dimenze a délky potrubí:
Hlavní řad PE100 PC 90x5,4 o celkové délce 43,49 m
4 ks vodovodních přípojek v délce 24,19

Výstavba inženýrských sítí v rámci stavby Troubsko – komunikace a inž. sítě – „Troubsko – lokalita Za farou“ – IO 02 vodovod, IO 04 – kanalizace splašková, IO 05 kanalizace dešťová
Dimenze a délky potrubí:
Vodovod – hlavní řad z PE100, SDR17,6, dn 110 x 6,3 PN16 v celkové délce 321,02 m
6 ks vodovodních přípojek v celkové délce 36,61 m
Kanalizace splašková – hlavní řad z PP DN250 v celkové délce 315,36 m
9 ks kanalizační splašková přípojka v celkové délce 44,44 m
Kanalizace dešťová – hlavní řad z PVC DN400 v celkové délce 259,83 m
9 ks kanalizační dešťová přípojka v celkové délce 61,96 m

Rok 2015

Prodloužení STL plynovodu Znojmo, Přímětice
PE100, SDR11, dn 63 - 8,77 m a 1 ks plynovodní přípojky z PE100, SDR11, dn 32x3,0

Prodloužení STL plynovodu obec Drholec pro COLAS CZ, a.s.
z PE100, SDR17,6, dn 90 (305,6 m) a PE100,SDR11,dn 63 (31,1 m) a 28 ks STL plynovodních přípojek z PE100, SDR11, dn 32 (178m)

Prodloužení STL plynovodu Nový Šaldorf - Sedlešovice
z PE100, SDR17,6, dn 110 (500,17m) a 10 ks plyn. přípojek z PE100, SDR11, dn 32 (58,61 m)

REKO MS Dobšice Leska, rekonstrukce plynovodu pro RWE GasNet s.r.o.

STL přeložky (2 ks) v obci Mikulovice u Znojma pro SÚS Jihomoravské kraje, objednatel Imos Brno,
P1 z PE100,SDR17,6,dn 90 - 124,98 m a 1 ks přeložky plyn. přípojky z PE100,SDR11,dn 32 P2 z PE 100, SDR11, dn 63 - 171,71 m a 4 ks přeložek plyn. přípojek z PE100, SDR11, dn 32

STL přeložky (4 ks) v obci Mikulovice u Znojma pro SÚS Jihomoravské kraje, objednatel Imos Brno,
P1 z PE100, SDR11, dn 63 - 53,83 m 3 ks plyn.přípojek z PE100, SDR11, dn 32 P2 z PE100, SDR11, dn 63 - 31,95 m P3 z PE100, SDR 17,6, dn 90 - 17,8 m P4 z PE 100, SDR 11, dn 63 - 82,53 m a 1 ks přeložka přípojky Pe100, SDR 11, dn 32

Prodloužení STL plynovodu v obci Kravsko, objednatel VHS Znojmo, s.r.o.
z PE100, SDR11, dn 63 - 182,97 m a 11 ks STL plyn. přípojek z PE100, SDR11, dn 32 - 71,27 m

Přeložka STL plynovodu v Plenkovicích, objednatel fa Swietelski
z PE100, SDR 11, dn 63 - 18,83 m a 1 ks STL plynovodní přípojky z PE100, SDR11, dn 32 - 4,07 m

Prodloužení STL plynovodu v obci Studenec u Třebíče, objednatel Obec Studenec
z PE100, SDR11, dn 63 - 37,65 m a 1 ks STL plynovodní přípojka PE100, SDR11, dn 32 - 8,86 m

Prodloužení STL plynovodu v obci Studenec u Třebíče, objednatel Obec Studenec
z PE100, SDR11, dn 63 - 92,82 m a 2 ks STL plynovodních přípojek PE100, SDR11, dn 32 - 16,20 m

Přeložka STL plynovodu v obci Kravsko, objednatel Imos Brno
z PE100, SDR11, dn 63 - 27,13 m a 4 ks plyn. přípojek z PE100, SDR11, dn 32 - 5,82 m.

Prodloužení STL plynovodu v obci Kravsko, objednatel fa OSP, spol. s r.o.
z PE100, SDR11, dn 63 - 36,63 m 2 ks plyn. přípojek z PE100, SDR11, dn 32 - 13,03 m

Zemní a montážní práce na kanalizaci Ratišovice, Běhařovice, Stupešice - objednatel fa RI-STAV, s.r.o. a Vodostav Ostrava spol. s r.o.

Prodloužení kanalizace s kanalizační přípojkou v Bránicích pro fa Staveco Morava, s.r.o.

Prodloužení vodovodního řadu v obci Šebkovice 75,27 m

Zemní práce pro společnost ZMES, s.r.o. na NN přípojkách a stavbách

Zemní práce pro RWE Distribuční služby, s.r.o. na poruchách STL a NTL plynovodu na Vysočině a v Jihomoravském kraji.

Stavební práce na regulačních stanicích RWE Distribuční služby, s.r.o.Rok 2014

1. Rozšíření technické infrastruktury STL plynovod PE100; SDR11; dn 63 x 5,8 a 2 STL plynovodní přípojky PE100; SDR11; dn 32 x 3,0 v Branišovicích:
Dimenze a délky potrubí: PE dn 63 x 5,8 v délce 55,3 m
STL plynovodní přípojky: PE dn 32 x 3,0 v délce 21,2 m - 2 ks přípojek


2. Prodloužení STL plynovodu Hrotovice-výstavba RD v lokalitě "Ke Kapličce" SO-04 STL plynovod z PE100; SDR11; dn 90 x 5,2 a 19 ks STL plynovodních přípojek PE100; SDR 11; dn 32 x 3,0:
Dimenze a délky potrubí: PE dn 90 x 5,2 v délce 308,52 m
STL plynovodní přípojky: PE dn 32 x 3,0 v délce 159,9 m - 19 ks přípojek


3. REKO MS Třebíč - Pražská, Řípovská - zemní práce pro vsazení trasového uzávěru


4. REKO STL přechodu přes Želetavku v k.ú. Jemnice - Protlak pod vodním tokem Želetavka
z PE100; SDR17,6; dn 90 x 5,2 v délce 52,2 m v ochranné trubce PE100; SDR17,6; dn 160 x 9,1 v délce 36 m


5. Přeložka plynovodu z PE100; SDR11; dn 63 x 5,8 a dopojení stávajících STL plynovodních přípojek z PE100; SDR11; dn 32 x 3,0 v k.ú. Vítonice u Znojma:
Dimenze a délky potrubí: PE dn 63 x 5,8 v délce 70,02 m
STL plynovodní přípojky: PE dn 32 x 3,0 v délce 3,93 m


6. Inženýrské sítě pro 19 rodinných domků, ulice Za Hřištěm, Polánka - I. etapa z PE100; SDR11; dn 63 x 5,8 a dn 50 x 4,6 a 13 ks STL plynovodních přípojek z PE100; SDR11; dn 32 x 3,0:
Dimenze a délky potrubí: PE dn 63 x 5,8 v délce 230,5 m PE dn 50 x 4,6 v délce 21,8 m
STL plynovodní přípojky: PE dn 32 x 3,0 v délce 41,55 m - 13 ks přípojek


7. Zemní práce pro RWE Distribuční služby, s.r.o. na poruchách STL a NTL plynovodu na Vysočině a v Jihomoravském kraji.


8. Stavební práce na regulačních stanicích RWE Distribuční služby, s.r.o.

Rok 2013

Prodloužení STL plynovodu z PE100, SDR11, dn 90x5,2 a dn 63x5,8 a 26 ks STL přípojek PE100, SDR11, dn32x3,0 na stavbě „Obytný soubor Kopaniny, inženýrské sítě a komunikace“ v k.ú. Střelice u Brna pro investora Adut Invest, a.s.
Dimenze a délky potrubí:

PE dn 90 x 5,2 v délce 401 m
PE dn 63 x 5,8 v délce 288,7 m
STL plynovodní přípojky: PE dn 32 x 3,0 v délce 201,3 m - 25 ks přípojek


Rekonstrukce MS Znojmo, ul. R. Svobodové + 2, investor JMP DS, s.r.o.
Dimenze a délky potrubí:
PE dn 90 x 5,2 v délce 453,8 m
PE dn 63 x 5,8 v délce 219,34 m
STL plynovodní přípojky: PE dn 50 x 4,6 v délce 23,65 m
PE dn 40 x 3,7 v délce 155,39 m
PE dn 32 x 3,0 v délce 155,36 m


Přeložka STL plynovodu na akci „Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje - II. etapa - dílčí projekt D - region Třebíčsko, přeložka plynovodu - Moravský Krumlov, investor Vodovody a kanalizace, Třebíč.
Dimenze a délky potrubí:
PE dn 63 x 5,8 v délce 46,4 m
Přepojení STL přípojky: PE dn 32 x 3,0 v délce 0,5 m


Prodloužení STL plynovodu na stavbě „Obytný soubor RD - Východ Hrádek“ pro investora obec Hrádek.
Dimenze a délky potrubí:
PE dn 63 x 5,8 v délce 466,7 m
PE dn 50 x 4,6 v délce 25,9 m
STL plynovodní přípojky: PE dn 32 x 3,0 v délce 98,2 m - 17 ks přípojek


Prodloužení STL plynovodu na stavbě „ Obytný soubor Suchohrdly - lokalita Pálava I.


SO 04 STL plynovod a přípojky pro investora obec Suchohrdly u Znojma.
Dimenze a délky potrubí:

PE dn 63 x 5,8 v délce 275 m
STL plynovodní přípojky: PE dn 32 x 3,0 v délce 28,5 m - 10 ks přípojek


Prodloužení STL plynovodu na stavbě „Plynofikace města Pohořelice - nám. Svobody“ pro investora město Pohořelice.
Dimenze a délky potrubí: PE dn 63 x 5,8 v délce 72,99 m
STL plynovodní přípojky: PE dn 32 x 3,0 v délce 31,35 m - 3 ks přípojek


Prodloužení STL plynovodu na akci „ Prodloužení STL plynovodního řadu a 9 ks STL přípojek , k.ú. Práče, lokalita Za Humny“ pro investora obec Práče.
Dimenze a délky potrubí: PE dn 63 x 5,8 v délce 178,1 m
STL plynovodní přípojky: PE dn 32 x 3,0 v délce 30,9 m - 9 ks přípojek


Prodloužení STL plynovodu na akci „ Prodloužení technické infrastruktury pro RD v lokalitě podél silnice III./40834 v obci Chvalovice“ pro investora obec Chvalovice.
Dimenze a délky potrubí: PE dn 63 x 5,8 v délce 90,2 m
STL plynovodní přípojky: PE dn 32 x 3,0 v délce 20,1 m - 5 ks přípojek


Přeložka STL plynovodu na stavbě „II./408 - Dyje průtah, SO501 přeložka STLplynovodu „ pro investora Jihomoravský kraj, zastoupený Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje , přís. org.kraje.
Dimenze a délky potrubí: PE dn 90 x 5,2 v délce 125,5 m
STL plynovodní přípojky: PE dn 110 x 6,3 v délce 4,4 m - 2 ks přípojek


Prodloužení STL plynovodu na stavbě „Stavba obec Jevišovka, lokalita „Nová“, zástavba RD - inženýrské sítě pro investora obec Jevišovka.
Dimenze a délky potrubí: PE dn 63 x 5,8 v délce 146,02 m
STL plynovodní přípojky: PE dn 32 x 30 v délce 70,2 m - 10 ks přípojek

 

Rok 2012

Přeložka STL plynovodu z PE100;SDR17,6; dn 110 x 6,3 pro výrobní a skladovací halu - areál LUCIS s.r.o., Jinošov.
Dimenze a délky potrubí: PE dn 110 x 6,3 v délce 26,20 mRekonstrukce NTL plynovodu Znojmo, Suchohrdelská + 2, investor JMP Net,s.r.o.
Dimenze a délky potrubí:
PE dn 110 x 6,3 v délce 252,47 m
PE dn 63 x 5,8 v délce 87,28 m
PE dn 32 x 3,0 v délce 150,93 m
PE dn 40 x 3,7 v délce 2,12 m
PE dn 50 x 4,6 v délce 2,45 m
STL plynovodní přípojky: PE dn 32 x 3,0 v délce 155,50 m – 21 ks přípojek


Prodloužení STL plynovodu z PE100, SDR11, dn 63 x 5,8 a 3 ks STL plynovodních přípojek pro výstavbu nových RD, investor město Hrotovice:
Dimenze a délky potrubí:
PE dn 63 x 5,8 v délce 72,82 m
PE dn 32 x 3,0 v délce 11,86 m


Přeložka NTL plynovodu z PE100; SDR17,6; dn 110 x 6,3 + 3 ks STL plynovodních přípojek pro bytové domy a firmu Zmes s.r.o., investor stavby fa Atlanta, a.s.
Dimenze a délky potrubí:
PE dn 110 x 6,3 v délce 12,29 m
PE dn 63 x 5,8 v délce 1,54 m


Prodloužení STL plynovodu z PE100; SDR11; dn 63 x 5,8 a 1 ks plyn. přípojky pro novostavbu RD ve Skalici.
Dimenze a délky potrubí:
PE dn 63 x 5,8 v délce 27,27 m
PE dn 32 x 3,0 v délce 4,43 m


Rekonstrukce plynovodu v Jihlavě, REKO MS Jihlava + 1, investor JMP Net, s.r.o.
Dimenze a délky potrubí:
PE dn 160 x 9,1 v délce 311,15 m
PE dn 63 x 5,8 v délce 1,9 m
PE dn 32 x 3,0 v délce 125,2 m
PE dn 40 x 3,7 v délce 6,6 m
PE dn 40 x 3,7 v délce 38,35 m průmyslový plyn.
STL plynovodní přípojky: PE dn 32 x 3,0 v délce 156,10 m – 18 ks přípojek


Přeložka STL plynovodu z PE100; SDR11; dn 63x5,8 pro obec Únanov
Dimenze a délky potrubí: PE dn 63 x 5,8 v délce 8,43 m


Přeložka plynovodu z PE100; dn 63x5,8; SDR11 + 2 ks STL plyn. přípojek z PE100;SDR11; dn 32x3,0 pro město Hrotovice na akci „Oprava kanalizace Horní Chalupy v Hrotovicích - přeložka plynovodu“. Investor město Hrotovice.
Dimenze a délky potrubí
:
PE dn 63 x 5,8 v délce 22,5 m
PE dn 32 x 3,0 v délce 4,55 m


Prodloužení STL plynovodu z PE100; SDR11;dn 63 x 5,8 pro 4 ks RD a 5 ks STL plynovodních přípojek z PE100; SDR11; dn 32x3,0 pro obec Studenec.
Dimenze a délky potrubí:
PE dn 63 x 5,8 v délce 133,70 m
PE dn 32 x 3,0 v délce 34,48 m

Prodloužení STL plynovodu z PE100; SDR11; dn 63 x 5,8 a 2 ks STL plyn. přípojek PE100; SDR11; dn 32 x 3,0
Dimenze a délky potrubí:
PE dn 63 x 5,8 v délce 56,43 m
PE dn 32 x 3,0 v délce 14,63 m


Přeložka STL plynovodu z PE100;SDR11; dn 90 x 5,2 pro Městys Prosiměřice na akci „ Přeložka plynovodu v důsledku úpravy prostoru u OU“
Dimenze a délky potrubí:
PE dn 90 x 5,2 v délce 15,75 m
PE dn 32 x 3,0 v délce 0,69 m


Prodloužení STL plynovodu z PE100; SDR11; dn 63 x 5,8 a 3 ks STL plyn. přípojek PE100; SDR11; dn 32 x 3,0 pro městys Mikulovice, lokalita U Hřiště.
Dimenze a délky potrubí:
PE dn 63 x 5,8 v délce 106,11 m
PE dn 32 x 3,0 v délce 19,64 m


Oprava vodovodu ve Znojmě, Cihlářská - Vít. Nováka - pokládka nového potrubí PE100 RC D 90mm, celková délka nového úseku činí podle GZ 203,20 bm. Dále bylo provedeno přepojení 15 ks domovních přípojek, všechny tyto přípojky jsou v provedení PE D32.


Výstavba vodovodu v obci Chlístov – hlavní zásobovací a rozvodné řady včetně výstavby přípojek k jednotlivým objektům z materiálu SafeTech RC, Wavin TS.
Dimenze a délky potrubí:

PE dn 110 x 10 v délce 1 149,00 m
PE dn 90 x 8,2 v délce 1 928,00 m
PE dn 32 x 3,0 v délce 850,00 m – 117 ks. přípojek.


Výstavba 4 ks vodovodních přípojek z PE100; SDR11; dn32 o celkové délce 92,57 m pro nové RD, v obci Morašice.


Rok 2009-2011

Prodloužení STL plynovodu pro RD Kouty
– PE 100, SDR 11, dn 63x5,8 o délce 282,16 m, včetně 12 ks plynovodních přípojek PE 100, SDR 11, 25x3,0, o délce 51,77 m
Celková délka plynovodního potrubí je 333,93 m
Termín realizace stavby: 26. 11. 2009 – 15. 4. 2010

RMS NTL Havlíčkův Brod, Klášterská, Luční, Na Spádu, Občínská
– PE 100, SDR 17,6 o délce 476 m, včetně 18 ks plynovodních přípojek PE 100, SRD 11 dn 50x 4,6; a 1 ks PE 100, SDR 11, dn 63x5,8 o délce 130,2 m.
Celková délka plynovodního potrubí je: 606,2 m

Plynovodní přípojka pro obalovnu Sudoměřice
– PE 100, SDR 17,6, dn 160x9,1 o délce 3.275 m; PE 100, SDR 17,6, dn 90x5,2 o délce 2,5m a PE 100, SDR11 dn 63x5,8 o délce 2 m, ocel DN 150 o délce 3 m
Celková délka plynovodního potrubí je 3.282,5m
Termín realizace stavby: 1. 12. 2009 – 25. 4. 2010

Rekonstrukce NTL a STL plynovodu ve Znojmě, ul. Slovenská, Jugoslávská, Rumunská
- PE 100, SDR 17,6 dn 110x6,3, v délce 166,94 m; PE 100 SDR 17,6 dn 90x5,2, v délce 472,21 m; PE 100 SDR 11, dn 63x5,8 v délce 69,17 m; PE 100, SDR 11, dn50x4,6 v délce 46,02 m;včetně 35 ks plynovodních přípojek: 1ks PE 100, SDR 11 dn 63x5,8; 11 ks PE 100, SDR 11, dn 40x3,7; 23 ks PE 100, SDR 11, dn 32x3,0; - o celkové délce 342,95 m.
Celková délka plynovodního potrubí1097,29 m.
Termín realizace stavby: 19. 7. – 25. 10. 2010

Rekonstrukce NTL plynovodu ve Znojmě ul. Dvořákova, Dr. Mareše
– PE 100, SDR 17,6, dn 225x12,8 v délce 101,98 m, PE 100, SDR 17,6, dn 90x5,2; PE 100, SDR 11, dn 63x5,8; PE 100, SDR 11 dn 32x3,0; ocel, DN 40; včetně 21 ks plynovodních přípojek
Celková délka plynovodního potrubí je 477 m
Termín realizace stavby: 1. 8. - 18. 10.2011

STL plynovod v obci Šanov, lokalita U Vinohradu
- PE 100, SDR 11, dn 50x4,6 o délce 57,05 m; PE 100, SDR 11, dn 63x5,8 o délce 488,36 m; PE 100, SDR 17,6, dn 90x5,2 o délce 582,59 m; včetně 39 ks plynovodních přípojek PE 100, SDR 11, dn 32x3,0, o celkové délce 191,52 m
Celková délka plynovodního potrubí je 1319,52 (vodorovná část 1255,12 m, svislá část 64,4 m)
Termín realizace stavby: 11. 10. 2010 – 30. 3. 2011

Rozšíření STL plynovodu ve Valči, lokalita Za Farou
- PE 100, SDR 11, dn 50x4,6 o délce 36,62m; dn 63x5,8 o délce 523,65 m; včetně 27ks plynovodních přípojek PE 100, SDR 11, dn 32x3,0 o celkové délce102,6m
Celková délka plynovodního potrubí je 662,87 m
Termín realizace stavby: 27. 10. 2010 – 11. 04. 2011

Rozšíření STL plynovodu v Zárubicích
- PE 100, SDR 11, dn 63x5,8, včetně 7 ks STL plynovodních přípojek z PE 100, SDR 11, dn32x3,0 a odvzdušnění PE 100, SDR 11, dn 25x3,0
Celková délka plynovodního potrubí je 280,84 m
Termín realizace stavby: 4. - 13. 5. 2011

Rozšíření STL plynovodu v obci Práče
- PE 100; SDR 11; dn 63x5,8 o délce 249,10 m; včetně 15 ks plynovodních přípojek PE 100; SDR 11; dn 32x3,0 o celkové délce 125,15 m
Celková délka plynovodního potrubí je 374,25 m
Termín realizace stavby: 2.6. - 14. 6. 2011

Vodvod Chlístov
– PE 100, SDR 11, dn 110x10 cca 1.150m; PE 100 SDR 11, dn 90x8,2 cca 2.900; včetně 105 ks vodovodních přípojek.
Stavba v realizaci od 11. 2011

Opravy poruch plynovodů – ročně průměrně 68 poruch s obratem 2,02 mil.

Copyright © VEJTASA s.r.o.