Vejtasa s.r.o.

voda, topení, plyn, zemní práce

Firma Vejtasa s.r.o.

Historie

Firma byla založena 27.3.1996 jako sdružení podnikatelů p. Peštála a p. Vejtasy pod názvem Voda – Topení – Plyn, Peštál – Vejtasa, se sídlem Okrajová 1071/34, Třebíč. Po založení firmy jsme se věnovali zejména montážím vody a topení, v menším rozsahu byly prováděny montáže plynu. Od roku 1998 jsme se začali specializovat na svářečské práce na plynovodech. Svářečské práce jsme prováděli v období 1998 až 2003 zejména pro firmy:

V roce 2004 se firma stala aliančním partnerem JMP a.s. a provedla pro RC Znojmo 74 ks přípojek pod tlakem plynu.
V letech 2005 až 2006 byla naše firma vybrána na provádění zemních a montážních prací při opravách poruch a haváriích na plynárenských zařízeních pro JMP a .s. RC Znojmo. Jako alianční partner JMP a.s. jsme provedli v těchto letech pro RC Znojmo přes 225 ks přípojek pod tlakem plynu a dále přeložení nebo prodloužení plynovodů.

Dne 12.1.2006 přešlo sdružení Voda – Topení – Plyn, Peštál – Vejtasa, se sídlem Jiráskova 717/5, Třebíč na Peštál – Vejtasa, spol. s r.o., Cyrilometodějská 593/28, Třebíč.
Celkově byly provedeny svářečské práce v objemu přes 204 km svařeného plynového potrubí na 3350 domovních přípojek.

V plynofikovaných obcích firma prováděla rovněž vnitřní instalace rozvodu plynu v rodinných domech, obecních úřadech, mateřských školách, průmyslových objektech, kulturních domech, obchodních střediscích a podobně. Plynofikaci jsme provedli včetně zajištění projektové dokumentace, stavebního povolení a dodání potřebného materiálu. Prováděli jsme rovněž prodloužení vodovodů, a to ve Znojmě, v Radkovicích u Hrotovic, Okříškách, Vitonicích a Štěměchách, rovněž jsme se podíleli na výstavbu kanalizace.

V roce 2007 firma získala certifikát o registraci organizace pro výkon společných činností v plynárenství po celé české republice a zapsala se tak do registračního systému GAS s.r.o. Po provedeném dozorovém auditu GAS byly zpracovány další podklady pro přikročení k certifikaci systému ISO 9001, který už je vlastně rok nastaven a integrován spolu se systémem GAS. Díky tomuto nastavenému systému GAS jsme v roce 2008 získali od společnosti JMP NET dvě velké významné investiční zakázky, kde hlavním investorem obou akcí byla společnost JMP NET s.r.o.

V roce 2008 až současnost se naší firmě podařilo zainventovat do strojní techniky. Byl zakoupen nakladač značky CAT, traktor bagr značky CAT, traktor bagr značky Komatu a dvě přepravní nákladní auta s přívěsy značky LIAZ a hutnící technika. Toto zařízení naší firmě umožnilo zúčastnit se výběrových řízení, kde mimo montážních prací byla požadována i dodávka zemních prací. Firma v této době mohla realizovat:

Dne 15.3.2011 přešla společnost Peštál – Vejtasa spol.s.r.o. na Vejtasa s.r.o. Jednatelem společnosti je pan Luboš Vejtasa.
Firma se stala aliančním partnerem RWE a získala zakázky na provádění oprav na plynovodech včetně rekonstrukcí.

Dne 28.6. 2011 jsme podepsali smlouvu s JMP a.s. na provádění oprav stavebních částí na RS Jihlava I.

Dne 22.3. 2012 se firma Vejtasa, s.r.o. stala technickým partnerem RWE

Dne 28.12.12 jsme podepsali rámcovou smlouvu o dílo s JMP a.s. na provádění zemních prací při opravách poruch na plynovém zařízení a s JMP Net,s.r.o. jsme podepsali rámcovou smlouvu na investiční výstavbu.

V součastné době firma zaměstnává 15 zaměstnanců.

Copyright © VEJTASA s.r.o.