Vejtasa s.r.o.

voda, topení, plyn, zemní práce

Certifikáty a osvědčení

GAS

Oprávnění revize

Osvědčení revize

Oprávnění montáže

ISO 9001

ISO 14001

ISO 18001

Osvědčení o autorizaci

Osvědčení o autorizaci

Revize a zkoušky

Svařování plastů

Osvědčení revize

Doprava nad 3,5 t

Osvedceni metrologie

Členství zemní plyn

TIČR montáže Horák

TIČR revize Horák

TIČR montáže Vejtasa

TIČR revize Vejtasa

Copyright © VEJTASA s.r.o.