Vejtasa s.r.o.

voda, topení, plyn, zemní práce

Historie

Firma byla založena 27.3.1996 jako sdružení podnikatelů p. Peštála a p. Vejtasy pod názvem Voda – Topení – Plyn, Peštál – Vejtasa, se sídlem Okrajová 1071/34, Třebíč. Po založení firmy jsme se věnovali zejména montážím vody a topení, v menším rozsahu byly prováděny montáže plynu. Od roku 1998 jsme se začali specializovat na svářečské práce na plynovodech. Svářečské práce jsme prováděli v období 1998 až 2003 zejména pro firmy:

V roce 2004 se firma stala aliančním partnerem JMP a.s. a provedla pro RC Znojmo 74 ks přípojek pod tlakem plynu.
V letech 2005 až 2006 byla naše firma vybrána na provádění zemních a montážních prací při opravách poruch a haváriích na plynárenských zařízeních pro JMP a .s. RC Znojmo. Jako alianční partner JMP a.s. jsme provedli v těchto letech pro RC Znojmo přes 225 ks přípojek pod tlakem plynu a dále přeložení nebo prodloužení plynovodů.

Výrobní program, služby

Copyright © VEJTASA s.r.o.